Tel:
+381 (0) 13 366 888
Pišite nam

Adresa:
Žarka zrenjanina 146a
26 101 Pančevo, Srbija

ŠIŠĆENJE TERENA OD ŠUTA I SNEGA

Raščićavanje terena od šuta i bespotrebnog materijala, krčenje panjeva, korenja i žila i skidanje površinskog sloja zemlje.

Na raspolaganju nam je sva moguća mehanizacija kako bi teren doveli u besprekorno stanje i pripremili podlogu za dalje predvidjene radove.

Uslužno čistimo sneg utovarivačima i održavamo terene i prilaze u zimskom periodu.