Tel:
+381 (0) 13 366 888
Pišite nam

Adresa:
Žarka zrenjanina 146a
26 101 Pančevo, Srbija

KOPANJE TEMELJA, KANALA I BUNARA

Iskopavanje  kanala, bunara, septičkih jama, bazena i drugih otvora, a specijalizovani smo za kopanje temelja i temeljnih traka.

Kopanje se vrši bagerima, rovokopačima ili ručno, u zavisnosti od zahtevanih dimenzija iskopa i mogućnosti prilaza mehanizacije na predviđeno mesto izvođenja radova.